Liên hệ

Địa chỉ: Lầu 10, 244 Cống Quỳnh, Q. 1, TP. HCM
Email: [email protected]
Điện thoại: (84.8) 3.925.9399
 Fax: (84.8) 3.925.9388
https://www.bom.edu.vn