Tuyển dụng

  1. Mời Tham gia đội ngũ giảng viên và chuyên gia tư vấn giảng dạy đào tạo ứng dụng CNTT vào Doanh nghiệp Việt Nam.
    • – Bạn là chuyên gia CNTT
    • – Bạn muốn tham gia giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm
    • – Bạn muốn tham gia các dự án CNTT.

BOM Corporation cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo công nghệ thông tin cho doanh nghiệp với mục tiêu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam bằng ứng dụng CNTT.

Mong muốn mở rộng và phát triển, chúng tôi luôn luôn tìm kiếm các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT, có cùng nhiệt huyết đóng góp kiến thức, kinh nghiệm đến với các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tham gia cùng chúng tôi, bạn sẽ làm việc cùng các chuyên gia hàng đầu về CNTT tại Việt Nam, cùng nhau góp sức, xây dựng, phát triển hệ thống CNTT cho các Doanh nghiệp Việt Nam trên con đường hội nhập nền kinh tế thế giới.